WARSZTATY - PLAN ZAJĘĆ

 PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PONIEDZIAŁEK 
od 16:00 do 16:45
- ceramika dla dzieci i młodzieży
od 17:00 do 17:45
- warsztaty rękodzielnicze dla dzieci
WTOREK
od 16:00 do 16:45
- ceramika dla dzieci i młodzieży
od 17:00 do 17:45
- warsztaty rękodzielnicze "Mama i ja"
ŚRODA
od 17:00 do 17:45
- warsztaty rękodzielnicze "Mama i jaę
od 18:00 do 21:00
- zajęcia otwarte młodzież i dorośli - ceramika
PIĄTEK
od 16:30 do 18:30
- warsztaty tematyczne ogłaszane co tydzień na facebook'u
i stronie internetowej www.galeriapodaniolami.eu.
SOBOTA 
Raz w miesiącu warsztaty tematyczne od 10:00 do 14:00
 
Jedna godzina (lekcyjna tj.45min.) to koszt 23 zł
przy jednorazowym wejściu na zajęcia.
Można zakupić karnet na 10 godzin.
Kosztuje on 190 zł i można z niego korzystać przez 5 miesięcy.
Koszt warsztatów w piątki i soboty ustalamy każdorazowo indywidualnie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
TEL. 67-387-31-11